Public Relations KOMUNIKACJA POZNAŃ


    Działamy w zakresie Public Relations, komunikacji i działań marketingowych. Wyróżnia nas specjalizacja i wysokie kompetencje komunikacyjne. Kreatywnie integrujemy sprawdzone klasyczne rozwiązania z nowoczesnymi narzędziami komunikacji.

BIZNES

STRATEGIE KOMUNIKACJI
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
STANDARYZACJA KOMUNIKACJI PISEMNEJ

BADANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH
KOMUNIKACJA HANDLOWA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CRS)
DORADZTWO STRATEGICZNE
CUSTOM PUBLISHING


PRODUKT

STRATEGIE KOMUNIKACJI I PR
KOMUNIKACYJNE WSPARCIE DLA PRODUKTÓW I MAREK
NAMING
MARKETING PRODUKTOWY I WYSYŁKI KREATYWNE
EVENTY
PROMOCJE
OPIEKA MERYTORYCZNA I NADZÓR NAD PROJEKTAMI
POZYSKIWANIE SPONSORÓW

MEDIA

REDAKCJA MATERIAŁÓW PRASOWYCH
KREACJA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DLA NOWYCH MEDIÓW
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWYCH
RZECZNICTWO
REPORTAŻE I FOTORELACJE


INTERNET

KREACJA I PRODUKCJA PROJEKTÓW W SIECI
MARKETING INTERNETOWY
AUDYT OBECNOŚCI W INTERNECIE
SOCJAL MEDIA MARKETING
KOMUNIKACJA E-COMMERCE
E-KORESPONDENCJA
ETAPY REALIZACJI:

- analiza procesów komunikacyjnych
- badanie kompetencji osób i zespołów
- diagnoza i identyfikacja problemów
- opracowanie indywidualnego projektu
- realizacja i wdrożenie
- ocena realizacji i efektywności
- ewaluacja
- stały nadzór, coaching i wsparcie


Poznań 2013 / e-mail: office@passionato.pl / mobile: +48 663 30 40 14, EVENT CLUB     COMMUNICATION CLUB     TRAINING CLUB   
PROJEKTY KOMUNIKACYJNE KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA